Lyssna på sidan Lyssna

Mikroproduktion

Om du producerar egen förnybar el i liten skala kallas du för mikroproducent. Med förnybar el menas främst den som framställs från sol, vind och vatten. Antalet mikroproduktionsanläggningar av el ökar inom vårt nätområde - en positiv insats för klimatet och miljön.

Med hjälp av små anläggningar kan du som mikroproducent producera egen el. Elen använder du i första hand som egen hushållsel, men det kan finnas tillfällen då du får ett överskott av el och detta kan du sälja till din elhandlare. På så vis drar du nytta av din egenproducerade el, samtidigt som du kan förkorta återbetalningstiden på investeringen du gjort. Dessutom bidrar du till miljö- och klimatarbetet. Du säljer din el genom att teckna ett avtal med din elhandlare.

Arvika Teknik AB som nätägare kommer att ersätta dig för den så kallade nätnyttan som du bidrar till. När du för ut el på nätet så minskar du våra nätförluster som uppstår när vi överför el i nätet. För denna nätnytta ersätter vi dig med 3,65 öre per kWh.

Välja anläggning

Välj en anläggning som är lämplig - dels för den plats som du tänker placera den på och dels för hur ditt eget elbehov ser ut över året. En förutsättning för att bli mikroproducent är att den interna förbrukningen varje år är större än egenproduktionen. Därför är det viktigt att ta hänsyn till eventuella förändringar som påverkar din elförbrukning, till exempel tilläggsisolering. Solceller producerar mest energi under sommarhalvåret och vindkraftverk mest under vinterhalvåret när det är mer blåsigt. Jämför priser på olika anläggningar och utifrån ditt behov. En mikroproduktionsanläggning kan kräva ett bygglov, så det måste du också undersöka innan du startar.

Att tänka på

  • Utrustningen ska vara kontrollerad och godkänd och installationen ska ske av en behörig, utbildad elinstallatör.
  • Din anläggning måste vara driftsatt av ditt nätbolag (i detta fall Arvika Teknik AB)
  • Du måste ha ett anläggnings-ID, det får du av oss i samband med driftsättningen.
  • För att få bli mikroproducent får din anläggning ha högst 43,5 kW som inmatningseffekt och huvudsäkringen högst 63 Ampere. Uttaget av elenergi i Kwh under kalenderåret måste vara större än inmatningen.
  • Anläggningen ska vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet.

Moms och skattereduktion

Om du säljer överskottsel medför den ersättning du får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget att du ska betala moms om ersättningen under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor exklusive moms.

Om din årliga totala momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms är du befriad från moms. För att du ska kunna bli befriad får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren.

Om du är befriad och bara har sådana transaktioner som är befriade behöver du inte vara momsregistrerad.

Skatteverket ge dig mer information.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-27