Lyssna på sidan Lyssna

Konsumenträtt och klagomål

För att vi ska kunna ge dig en bra service är det viktigt att du talar om för oss när du inte är nöjd, så att du ger oss möjlighet att rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt.

Om du vill framföra dina synpunkter eller ditt klagomål ska du i första hand kontakta vår Kundservice. Du kan också använda webbplatsens formulär för att lämna synpunkter.

Du kan också få hjälp och råd hos andra, till exempel:

Energimarknadsbyrån

Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå för konsumenter, som ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Hallå Konsument

Hallå Konsument ger oberoende konsumentvägledning via sin webbplats, telefon eller chat. Konsumentverket står bakom tjänsten.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Energimarknadsinspektionen (EI)

EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden, som du kan kontakta om du har synpunkter och klagomål som rör till exempel elnättariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Domstol

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock i första hand ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Dina rättigheter som konsument

Dina rättigheter som konsument regleras i ellagens kapitel 11. Länkar till ellagen liksom till konsumentens rättigheter enligt kapitel 11 finns i rutan "Mer information" till höger på sidan, tillsammans med länkar till alla de instanser som kan ge stöd och råd.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-09-13
Kontakta oss