Lyssna på sidan Lyssna

För elinstallatörer

Anmälan till Arvika Teknik AB

Externa elinstallatörer - alltså inte enskilda kunder - anmäler uppgifter till Arvika Teknik AB om exempelvis:

 • nyanslutning ("För- och färdiganmälan")
 • ändring av abonnemang ("Produktbyte/säkringsbyte")

Anmälan görs direkt i Arvika Tekniks ärendehanteringssystem via formuläret nederst på sidan. Du ska samtidigt bifoga en ifylld digital underlagsblankett till din anmälan.

Gör så här

Samtliga blanketter finns som pdf-filer under rubriken "Mer information". Hämta den blankett som du behöver använda och fyll i uppgifterna (merparten av uppgifterna kan du fylla i direkt på datorn). Skriv sen ut blanketten och skriv under. Skanna sen in blanketten digitalt och bifoga den som en digital fil när du skickar in din anmälan/ansökan via formuläret nederst på sidan.

 

Om tjänsterna

Nyanslutning

Arvika Teknik är skyldiga att ansluta ny bebyggelse till elnätet. Arvika Teknik bygger då fram till en uttagspunkt, det vill säga anslutningen mellan kundens elanläggning och elnätet. Uttagspunkten är vid anslutningsplinten i kundens serviscentral (före huvudbrytare, huvudsäkringar och elmätare).

Elanläggningar före uttagspunkten ägs och underhålls av Arvika Teknik AB. Uttagspunkt, servislednings läge och erforderlig servissäkring bestäms i samråd mellan fastighetsägare eller kund, beställaren och leverantören. Beställaren gräver ner servisledningen från tomtgräns till anslutningspunkt enligt Arvika Tekniks anvisningar.

Blanketten "För- och färdiganmälanPDF" ska bifogas när du skickar in din anmälan via formuläret nedan.

Ändring av abonnemang

Om du vill ändra ett abonnemang, till exempel genom att "säkra upp" eller "säkra ner" till annat amperetal, måste du ansöka om detta. Arvika Teknik godkänner eller avslår ansökan efter bland annat en kontroll av elanläggningen. Du får betala en avgift för detta.

Blanketten "Produktbyte/säkringsbytePDF" ska bifogas när du skickar in din ansökan via formuläret nedan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-07-06
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress
 • Östra Esplanaden 5

 • www.arvikateknik.selänk till annan webbplats

 • Tfn 0570-816 00 vx
 • Fax 0570-106 47

 • Felanmälan dygnet runt
 • Tfn 0570-76 40 40