Lyssna på sidan Lyssna

Felanmälan och strömavbrott

Strömavbrott kan bero på en mängd olika faktorer. Elnätet fram till dig kan vara felaktigt på grund av vind, snö, åska eller anläggningsdelar som är felaktiga av andra orsaker. Det kan också finnas i din installation. 

Felanmälan

Om strömmen har gått kan du som kund felanmäla detta till Arvika Teknik AB dygnet runt på tfn 76 40 40. Utanför kontorstid är telefonnumret kopplat till SOS Alarm i Karlstad, som tar emot din felanmälan och ringer in jourpersonal från Elnät. (Är du kund hos Ellevio, felanmäler du till Ellevio.)

När du ringer in din felanmälan, tänk på att ha en elfaktura till hands. På fakturan finns ett tekniskt nummer angett, vilket är specifikt för din kundanläggning. Denna information kan underlätta felsökningsarbetet för personalen och du får strömmen tillbaka snabbare. Ditt nummer finns längst upp till höger på din elräkning - en nummerserie som är indelad i tre eller fyra grupper, till exempel 026-A1-6-1.

Felsök

Tänk på att först kontrollera att felet inte finns i din kundanläggning, innan du ringer och felanmäler. Du debiteras för felavhjälpningen om felet finns på din installation.

 • Börja med att undersöka om dina huvudsäkringar är hela.
 • Titta även på eventuell jordfelsbrytare samt dina gruppsäkringar.

Om du finner något fel under denna kontroll och jordfelsbrytaren löser ut igen vid tillslag, eller om säkringar går direkt vid byte, så finns felet i din anläggning.

Bra att veta:

 • Om delar av installationen är strömlös och du upplever ”halvljus” (låg spänning) är huvudsäkringarna det första som du ska  kontrollera.
 • Om hela anläggningen är strömlös bör du först kontrollera eventuell jordfelsbrytare.
 • Om jordfelsbrytaren löser ut igen vid tillslag, kan du först lossa/slå ifrån alla gruppsäkringar, slå sedan till jordfelsbrytaren och slå till en gruppsäkring i taget. När jordfelsbrytaren löser ut igen har du funnit den felbehäftade gruppen.

Längre strömavbrott

Elnätsföretagen har jour dygnet runt, men beroende på vad som har hänt kan du bli utan elleverans för en kortare eller längre period. Kanske måste man måste röja ledningsgator samt  ersätta ledningar eller andra anläggningsdelar.

Följ aktuellt läge i massmedia; tidningar, radio och TV. Om hela bostadsområdet är strömlöst ska du sätta på batteriradion och lyssna på lokalradon. Där får du veta vad det är som hänt.

Ha alltid extra proppar, stearinljus, batterier och batteriradio hemma.

Att tänka på när strömmen går

Elvärme

Stäng av elementen. Om alla har sina element på när strömmen kommer tillbaka, kan hela nätet bli överbelastat. Då går strömmen igen.

Kyl

Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt.

Frys

Håll dörren stängd. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Vid behov kan den extraisoleras med att drapera den med täcke, filt eller dylikt, tänk då på att avlägsna sådant så fort strömmen kommer tillbaks, så att ingenting hindrar värmeavgivning från frysen.

Vid längre strömavbrott bör färdiglagad mat ätas upp så snart som möjligt. Kött och fisk bör tillagas för omedelbar konsumtion. Bröd och grönsaker håller ytterligare några dagar.

Vatten

Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir riktigt långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna, eftersom pumparna drivs med el.

Mitt i disken?

Stäng av maskinen och vattenkranen.

Mitt i tvätten?

Stäng av maskinen och vattenkranen. Tvätt som inte är ömtålig kan ligga kvar i maskinen. Ömtålig tvätt plockas ur.

Att tänka på när strömmen kommer tillbaka


Mjukstarta systemet

Om alla hushåll har maximal elförbrukning när strömmen kommer tillbaka utsätts elnätet för en ”chockeffekt”, och då kan det bli avbrott i elleveransen igen. Därför är det viktigt att du hjälper till med att mjukstarta elsystemet efter ett avbrott. De här punkterna gäller i första hand vid längre avbrott. Om du får ett kortare strömavbrott vid riktigt kallt klimat eller vid effektbrist, finns mer information på sidan Elbrist.länk till annan webbplats

Dra inte på elvärmen direkt. Det går åt mer el för att höja temperaturen i ett utkylt rum, jämfört med att hålla värmen konstant i ett varmt rum. Sänk termostaterna till 16 °C, välj ut ett eller några rum som du vill värma upp först. Låt övriga element vara avstängda några timmar, sätt sedan på övriga element med några minuters mellanrum. Höj därefter successivt värmen till normal rumstemperatur med ett rum i taget.

Prioritera din elanvändning utifrån ditt behov. Vänta till exempel några timmar med tvätt och disk. Börja inte med matlagning direkt om det kan undvikas. Värm inte upp huset med ugnen.

Börja inte med matlagning direkt om det inte absolut nödvändigt. Om du måste laga mat, sätt inte på plattorna för fullt. Det går bra att koka potatis på trean, även om det tar längre tid.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-13
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 38. Elnät
 • 671 81 Arvika

 • www.arvikateknik.selänk till annan webbplats

 • Felanmälan dygnet runt
 • Tfn 0570-76 40 40