Lyssna på sidan Lyssna

Abonnemang, priser och avtal

Avtal

Nedan finns länkar till gällande avtalsvillkor för respektive kundkategori.

Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 NPDF
Supplement till NÄT 2012 NPDF

Konsument

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 KPDF
Supplement till NÄT 2012 K

PDF

Högspänning

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 HPDF
Supplement till NÄT 2012 H

PDF

Priser

Nätavgiften grundas på hur mycket el som kan överföras, samt hur mycket som verkligen har överförts till din elanläggning. Prisutvecklingen på elnättjänsten ska vara stabil och långsiktigt medge kontinuerliga reinvesteringar för att upprätthålla och förbättra leveranssäkerheten. Prisnivån ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med elnätsföretag som har en motsvarande nätstruktur.

Eftersom varje elnätsföretag har monopol inom sitt geografiska område finns det en myndighet, Energimarknadsinspektionen, som ska övervaka att det inte finns någon oskälig prissättning på nättjänster i Sverige.

Säkringskund

Nätavgifter Säkringskund fr o m 2016-04-01PDF

Nätavgifter Säkringskund fr o m 2017-04-01PDF

 

Effektkund

Nätavgifter Effektkund 2017PDF

Nätavgifter Effektkund 2018PDF

 

Energiskatt

Från den 1 januari 2018 faktureras energiskatten tillsammans med elnätsfakturan istället för som tidigare elhandelsfakturan, efter ett beslut i riksdagen.

Förändringen kommer att synas på din faktura från och med februari 2018.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnaden för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten.


Skatterna består av energiskatt på el samt moms på 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas av både elhandelsföretagen och elnätsföretagen.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (2018).

Mer information om energiskatt på el i Sverige finns hos Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-03