Lyssna på sidan Lyssna

Elnät

Tarnsformatorstation

Arvika Teknik AB är det lokala elnätsföretaget med uppgift att se till att eldistributionen inom nätområdet håller högsta möjliga kvalitet. Nätområdet är Arvika tätort och landsbygden i dess omedelbara närhet. Övriga delar av Arvika kommun har Ellevio som sin nätleverantör. Nätområdet kallas även koncessionsområde - och koncession innebär att Arvika Teknik har monopol på elnätsverksamhet inom sitt nätområde.

Arvika Teknik äger alla elledningar inom nätområdet och ser till att alla som ingår i nätområdet kan få ström till sina hem. Arvika Teknik har ingen verksamhet som elhandelsföretag. Elhandeln sköts av systerbolaget Arvika Kraft AB.

Ledningsnätet

Arvika Tekniks ledningsnät, med spänningar på  36, 24, 12 och 0,4 kV, täcker knappt 10% av kommunens yta och omfattar cirka 60 % av antalet elkunder inom kommunen.

Området inom den gula markeringen utgör Arvika Tekniks område. Eldistribution i övriga delar av kommunen hanteras av Ellevio.

Området inom den gula markeringen utgör Arvika Tekniks område. Eldistribution i övriga delar av kommunen hanteras av Ellevio.

Inom bolagets koncessionsområde finns drygt 10 000 kunder med en årlig förbrukning omkring 177 GWh (177 000 000 kWh). Denna energi transporteras till Arvika Teknik via två mottagningsstationer, för att senare via transformatorer vidaretransporteras till bolagets kunder genom Arvika Tekniks anläggningar.

Arvika Tekniks ledningsnät består av drygt 200 kilometer högspänning (12; 24 och 36 kV) varav 4/5 är jordkabel. För att omvandla spänningsnivån till 400 V, som är den spänning de flesta nätkunder använder, finns 207 nätstationer. Från nätstationerna transporteras energin med hjälp av totalt cirka 500 kilometer ledningar genom drygt 1 100 kabelskåp. Den högsta belastning som uppmätts för området är 43 400 kW.

Anläggningarna har en hög standard och driftsäkerheten är mycket god. Hög leveranssäkerhet är en målsättning och därför förnyas anläggningarna kontinuerligt.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-01-26