Lyssna på sidan Lyssna

Luften utomhus

Det finns mycket som kan påverka utomhusluften där du befinner dig. Det kan till exempel handla om vedeldning, tomgångskörning eller andra lukter som kan vara farliga ibland, men ofta bara allmänt irriterande. I Arvika tätort är det trafiken som är den största källan till luftföroreningar. Det visar Miljöstabens mätresultat 2012-2014.

Själva klimatet bidrar ibland också till en sämre luftkvalitet. Under vinterhalvåret uppkommer periodvis inversionsförhållanden. Det betyder att skikt av varmare luft lägger sig som ett lock över kallare luft närmare marken. Under tiden som inversionen varar stängs föroreningar inne och halterna ökar undan för undan, till dess inversionen spricker upp och föroreningarna kan ventileras bort.   

Genom att gå eller cykla, samåka eller resa kollektivt istället för att ta bilen, att använda motorvärmare när det är kallt ute och att inte låta bilen stå på tomgång i onödan, bidrar du till bättre utomhusluft. I Arvika kommun är tomgångskörning tillåten under högst en minut.

Samverkansområde för luftmätningar

Arvika kommun ingår tillsammans med samtliga kommuner i Värmland i ett samverkansområde för luftmätningar mellan 2016 och 2020.

I Arvika mäts partiklar och kvävedioxid under 2016 och 2017. Under 2018 mäts kvävedioxid. Mellan april och september mäter Miljöstaben ozon i egen regi.

Mätplatsen är en så kallad gaturumsmätning invid stadshuset i Arvika. Resultatet kan avläsas på www.arvikaluft.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mätresultaten visas i realtid och uppgraderas kontinuerligt.

Under 2020 kommer de gjorda mätningarna att utvärderas. Inga nya mätningar görs under året.

Arvika kommun ingick tillsammans med samtliga kommuner i Värmland i ett samverkansområde för luftmätningar mellan 2012 och 2014. Rapporten om resultatet finns i länkrutan "Mer information".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-13
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition
  • Tfn 0570-817 46

  • Kjell Karlsson
  • Miljöskyddsinspektör
  • Tfn 0570-817 51