Lyssna på sidan Lyssna

Frågor och svar om avfall

Hur gör jag för att byta storlek på kärl och/eller intervall på min sophämtning?
Kontakta vår kundservice på tfn 0570-817 11 eller 817 12.

Har ditt sopkärl gått sönder och du vill ha ett nytt?
Kontakta vår kundservice på tfn 0570-817 11 eller 817 12 för att meddela det.

Om jag har en fastighet – hur gör jag för att teckna ett sopabonnemang? Kontakta vår kundservice via telefon eller e-post. De uppgifter vi behöver från dig är när du vill att abonnemanget ska starta, fastighetsbeteckning, hämtningsställe, ditt namn och personnummer, telefonnummer, fakturadress, abonnemangsadress, intervall på hämtning samt hur många kärl och vilken storlek på kärlen du vill ha.

Jag utnyttjar bara mitt sommarboende ett par veckor per år, måste jag ha sophämtning?
Som fastighetsägare måste du ha ett sopabonnemang även om du bara nyttjar din fastighet några få veckor per år. Det finns ett sommarabonnemang som gäller från 1 maj till 30 september. För att få dispens på sophämtning måste vissa krav uppfyllas. Mer information finns i de lokala föreskrifterna för avfallshanteringenPDF i Arvika kommun (se bilaga 9).

Hur gör jag om jag vill ha extra tömning?
Anmäl till vår kundservice på 0570-817 11 eller 817 12.

Vad kostar sommarhämtning?
Det beror på dels på vilken storlek du har på kärlet, och dels hämtningsintervall. Sommarhämtning gäller från och med 1 maj och till och med 30 september. För att få 4-veckorshämtning krävs godkänd kompost.

14-dagars hämtning 190 liters kärl delår 652:- exkl moms (2017)
14-dagars hämtning 240 liters kärl delår 966:- exkl moms (2017)
14-dagars hämtning 360 liters kärl delår 1 380:- exkl moms (2017)
4-veckorshämtning 190 liters kärl delår 456:- exkl moms (2017)

Var ligger närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation?
I Arvika kommun finns en återvinningscentral på Mossebergs avfallsanläggning, (ett par kilometer från Arvika efter riksväg 61 i riktning mot Charlottenberg). Det finns också 15 återvinningsstationer i Arvika kommun. Det är FTI AB som ansvarar för återvinningsstationerna, där du slänger förpackningar och tidningar.

Måste jag sortera allt återvinningsmaterial?
Vi har en lag om producentansvar som gäller alla som bor i Sverige. Denna lag säger att alla ska sortera sina sopor. Tanken är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Varför ska jag sortera ut matavfallet?
Ett av de mål som riksdagen har satt upp handlar om att vi ska sortera ut mer matavfall, närmare bestämt ska minst 50 % av allt matavfall vara utsorterat före år 2018. I Arvika kommun har vi valt att uppnå det målet och lite till - vi vill att 70 % av allt matavfall i kommunen ska sorteras ut. Matavfallet kan sedan rötas till biogas som går att omvandla till fordonsbränsle, och biogödsel som ersätter konstgödsel.

Hur mycket matavfall kommer att samlas in?
Om alla kommuninvånare sorterar ut allt sitt matavfall kan vi sortera ut 2 200 ton matavfall. Men vi kommer troligen inte upp i 100 %, vi räknar med att när systemet är fullt utbyggt kommer vi kunna samla in cirka 1 500 ton matavfall.

Är det verkligen en miljövinst att sortera ut matavfall, kommer det inte att bli ytterligare transporter?
Eftersom vi använder tvåfacksbilar innebär själva insamlingen av det brännbara avfallet och matavfallet inte några ytterligare transporter. Den ökade transport som blir är från Mosseberg till en ny mottagningsanläggning för rötning, men miljönyttan att sortera ut matavfall är så pass stor att det är fullt försvarsbart att transportera de extra milen jämfört med tidigare.

Måste jag sortera matavfall?
Om du bor i villa är det frivilligt att sortera ut matavfall, men det blir dyrare för dig att välja att inte sortera. Vi har valt en miljömotiverande taxa som ger det billigaste abonnemanget till de som sorterar.

Om du bor i hyresrätt är det din fastighetsägare som avgör om du ska sortera matavfall eller inte.

När får mitt område möjlighet att sortera matavfall?
Sortering av matavfall införs stegvis i kommunen. Tidplanen finns på sidan "Matavfall".

Kommer inte matavfallet att lukta?
Matavfall kan lukta illa om det förvaras för länge och för varmt. Ju fuktigare matavfall är desto större är risken att det börjar lukta. För att få så lite lukt som möjligt:

  • Se till så att matavfallet inte är för blött
  • Byt påse minst var tredje dag, även om den inte är full
  • Tvätta kärlet
  • Placera kärlet i skuggan
  • Spreja kärlet med en blandning av 1 dl ättika och 9 dl vatten
  • Har du fortfarande stora problem kontakta renhållningen

Får jag använda andra påsar för matavfallet än de som man får av Arvika Teknik AB?
Nej, du får bara använda de påsar som du får av Arvika Teknik AB. Dessa är specialgjorda för matavfallet och andra påsar kan förstöra återvinningsprocessen.

Var får jag tag i papperspåsar för matavfall?
Om påsarna börjar ta slut, kläm fast en tom påse under locket på soptunnan så lämnar vi kvar en ny bunt påse vid nästa hämtningstillfälle. Bor du i flerfamiljshus finns mer påsar i soprummet eller där du slänger dina hushållsopor. Fler påsar finns också att hämta på Mossebergs avfallsanläggning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-12-06
Kontakta oss